Det handlar om dig och vad du vill göra. Jag fokuserar på helheten,  inga överdrivna tekniska lösningar när det gäller produktion av hemsidor. Det handlar om din kreativitet och dina egna behov, att  hitta ett eget sammanhang. Allt handlar om dig.

Och här kommer jag in i bilden för att tillsammans med dig hitta en form för din målgrupp.  Jag har lång  erfarenhet inom olika branscher där jag  finjusterat olika färdigheter som inte överdrivet  på tekniska lösningar. Naturligtvis är tekniska lösningar viktiga, men inte styrande..

Produktion
Jag hjälper dig att hitta din riktning, din inre röst, din egen melodi eller ditt budskap. Vi gör detta tillsammans på ett kreativt sätt så att du når fram till dina klienter.

Uppdatering av hemsidan
Jag lär dig göra de enklaste ändringarna. I början kan det vara en del justeringar men vi rekommenderar  en genomgång på t.ex 3 mån, 6  mån eller 12 mån, för att hålla hemsidan ”up to date”.